DE VAL  van  de
VERENIGDE STATEN

Hoe profetische eindtijdgebeurtenissen's werelds grootste supermacht ten val brengen & Wereld Oorlog III ontketenen DOOR RONALD WEINLAND

DE WERELD STAAT OP HET PUNT DRASTISCH TE VERANDEREN…

Gedurende de voorbije 100 jaar zijn de Verenigde Staten van Amerika het invloedrijkste land ter wereld geweest. Zij hebben het voortouw genomen bij de vorming van het economische systeem van de wereld, de ontwikkeling van vernietigingswapens en ook de huidige technologie die onze moderne levensstijl mogelijk maakt. Maar vandaag de dag resulteert die invloed in wereldwijde chaos. Veel economieën staan aan de rand van de afgrond, algoritmes drijven mensen tot extremisme en alle landen ter wereld stevenen langzaam maar zeker op een wereldoorlog af.

Over de hele wereld beginnen mensen de hoop te verliezen dat hun leiders deze steeds groter wordende problemen zullen kunnen oplossen. Toch is er wel degelijk hoop, maar datgene waarop gehoopt wordt zal pas na een traumatische ondergang komen te gebeuren. De wereld staat nu op het punt om een tijd mee te maken van verwoesting en lijden die erger zal zijn dan ooit tevoren. Het gaat hier over profetische gebeurtenissen en vele daarvan hebben reeds plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld 9/11, de bijna fatale ineenstorting van onze wereldwijde economie in 2008 en de Corona Pandemie. Al meer dan 70 jaar wordt de wereld gewaarschuwd voor deze op handen zijnde eindtijd gebeurtenissen, maar slechts weinigen hebben geluisterd. In dit boek worden zowel de profetieën die reeds uitgekomen zijn als die welke op het punt staan te gebeuren in detail beschreven.

De Verenigde Staten van Amerika zullen als eerste vallen, en de gebeurtenissen die dan zullen plaatsvinden zullen leiden tot de allerlaatste oorlog van de mensheid. God heeft echter altijd voordat de vernietiging komt een voorafgaande waarschuwing gezonden. Dit boek is die waarschuwing, maar het gaat ook over een veel betere wereld die zal komen.

Vlak voordat die nieuwe wereld komt zal de mensheid zichzelf tot op de uiterste rand van de zelfvernietiging brengen, maar God zal niet toestaan dat dit effectief gebeurt. Hij zal ingrijpen en Zijn eigen Koninkrijk op deze aarde vestigen.

‘… en er klonken luide stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken (naties, landen) van deze wereld zijn nu de koninkrijken van onze Heer geworden, ja, van Zijn Christus, en Hij zal heersen in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 11: 15)

GRATIS BOEK

Kies je formaat:
Epub (e-boek)  |  Mobi (Kindle)  |  PDF

Online lezen:
Hoofdstuk 1  |   Hoofdstuk 2  |   Hoofdstuk 3  |
Hoofdstuk 4  |   Hoofdstuk 5  |   Hoofdstuk 6  |
Hoofdstuk 7  |   Hoofdstuk 8  |  

RONALD WEINLAND

Als auteur van vijf boeken en publicaties in 11 talen, heeft Ronald Weinland tijdens de afgelopen 40 jaar in geschrift en in lezingen gewaarschuwd voor een onafwendbare derde Wereld Oorlog.

IN ZIJN HUIDIGE BOEK ‘De Val van de Verenigde Staten,’ legt hij aan de hand van de wereldgebeurtenissen die zich de afgelopen jaren in versneld tempo hebben voorgedaan uit waarom deze oorlog nu voor de deur staat. In dit boek wordt ook gedetailleerd beschreven hoe religie, geopolitiek en de huidige fundamenten van onze wereldwijde economische praktijken , de oorzaak zullen zijn van Wereld Oorlog III.

Als een autoriteit op het gebied van wat over het algemeen aangeduid wordt als ‘eindtijd gebeurtenissen’ legt Ronald Weinland de hoofdoorzaak uit van de snel groeiende verdeeldheid binnen en tussen naties, waarvan reeds lang geleden is voorspeld dat dit specifieke landen ertoe zou brengen om te handelen zoals zij dit vandaag doen. Beginnend bij 9/11, gevolgd door de economische ineenstorting in 2008, de Corona (Covid-19) pandemie en nu de oorlog in Oekraïne, heeft hij de betekenis van dergelijke catastrofale gebeurtenissen voorspeld, evenals andere soortgelijke gebeurtenissen die wereldwijd in intensiteit zullen blijven toenemen.

Maar, naast de gruwelijke ineenstorting van de Verenigde Staten en de onvermijdelijke nucleaire oorlog die daarop zal volgen die de mensheid tot op de rand van zelfvernietiging zal brengen, heeft Ronald Weinland zich ook steevast gericht op het geven van hoop voor de mensheid. Die hoop zal komen in de vorm van een nieuwe regering. Maar die regering zal enkel en alleen kunnen komen als gevolg van een dusdanig gruwelijke wereldoorlog die ervoor zal zorgen dat er zich in de mensheid een nieuwe natuur zal vormen. Een natuur die de Volkenbond noch de Verenigde Naties nooit hebben kunnen bewerkstelligen. Deze regering zal helpen om wereldwijde vrede en welvaart te verzekeren, en zal een niveau van rechtvaardigheid voortbrengen die de mensheid nooit tevoren heeft kunnen bereiken of zich  zelfs maar kon indenken.

DE KERK VAN GOD
Die zich voorbereid op het Koninkrijk van God

Ronald Weinland is de dienaar van ‘De Kerk van God – Die zich voorbereid op het Koninkrijk van God.’ Gods Kerk viert de zevende dag Sabbat en de zeven jaarlijkse Heilige Dagen zoals beschreven in Leviticus 23. Het doel van de Kerk is om diegenen te leiden en te onderwijzen die door God in deze eindtijd in Zijn Kerk geroepen worden, evenals diegenen die door God wakker gemaakt worden uit de verstrooiing die plaatsvond in de Wereldwijde Kerk van God.

De Kerk van God – PKG