DE VAL  van  de
VERENIGDE STATEN

How prophetic end-time events bring down the world's greatest superpower & ignite WWIII DOOR RONALD WEINLAND

Hoofdstuk 1
IS DE WERELD GEK GEWORDEN?HEB JE OOIT HET GEVOEL GEHAD dat de wereld gek geworden is? Mensen kunnen niet langer in vrede met elkaar samenleven. Grote bedrijven proberen langs alle kanten winst te maken ten koste van anderen. Grootmachten komen steeds dichter bij een oorlog. De wereld wordt steeds chaotischer en vrede is ver te zoeken. Ons vermogen om samen te werken en onze onderlinge problemen op te lossen is zo goed als onbestaand.

Conflicten in het leven van mensen leiden tot steeds grotere openlijke spanningen, stress, frustraties, ellende en ongelukkigheid, en geven een heel nieuwe betekenis aan het woord ‘drama’. Drama is een soort van nieuwe levensstijl aan het worden, waarbij tweedracht aangewakkerd wordt en gesprekken alleen nog maar draaien rond het ‘delen’ van je eigen ontevredenheid en miserie met anderen.

Een groot deel van die erg negatieve invloed op onze levens is het gevolg van onze steeds groter wordende afhankelijkheid van moderne technologie. Ons vermogen om informatie en ideeën snel en op grote schaal te verspreiden loopt uit de hand. Dit heeft op zijn beurt het ‘drama’ in onze levens sterk doen toenemen, en ervoor gezorgd dat dit steeds makkelijker en ongehinderd ons leven binnensluipt. Veel mensen worden hierdoor overweldigd, en weten niet hoe zij moeten omgaan met de verwoestende invloed die dit op hun dagelijkse leven heeft.

Weinig mensen schijnen te beseffen dat onze samenleving hierdoor dusdanig verandert waardoor vrede en rust uit ons leven verdwijnt. Deze snelle veranderingen in onze samenleving zijn het rechtstreekse gevolg van het onvermogen van de mensheid om zich aan te passen aan de snelle technologische groei en vooruitgang. Omdat deze moderne technologie totaal nieuw is voor ons, hebben we dus geen enkel precedent om ons op te baseren om hier correct mee om te gaan. En bij de verdere ontwikkeling van deze technologie wordt weinig rekening gehouden met onze gezondheid en welzijn. Dat heeft op zijn beurt een erg negatieve invloed op het menselijke leven – een invloed waarvan de effectieve diepgaande gevaren niet onderkend worden.


Verslaafd aan technologie?

Gedurende duizenden jaren groeide de mensheid langzaam in haar kennis van wetenschappen en de aarde zelf met alle leven daarop. Maar pas in de laatste honderdvijftig jaar is er sprake van een versnelde groei in de kennis van toegepaste wiskunde, techniek, fysica, astronomie en scheikunde. Dit alles heeft een grote invloed gehad op het menselijke leven.

Vooral in de voorbije zeventig jaar is onze technologische kennis in een stroomversnelling geraakt en heeft zij een steeds grotere invloed op onze manier van leven. Technologie heeft een heel positief effect gehad op onze algemene levenskwaliteit. Maar tegelijkertijd heeft ook het misbruik (verkeerd gebruik) van die technologie de kop opgestoken, met alle negatieve gevolgen voor de samenleving van dien.

De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden is zo groot geworden, dat onze samenleving het tempo gewoonweg niet kan bijhouden. Het gevolg daarvan is dat wij pijnlijk tekortschieten in het correct aanpakken van die negatieve effecten van de moderne technologie op onze levens.

Neem even de tijd om te overwegen hoe het komt dat zoveel mensen blijkbaar slaaf van de moderne technologie aan het worden zijn. Het gebruik, en vaak misbruik (verkeerd gebruik), van mobiele telefoons is hier een perfect voorbeeld van. Het internet en de vele apps voorzien in een eindeloos aantal manieren om ieder aspect van ons leven te beheersen. De ‘behoefte’ om voortdurend in contact te blijven is verslavend. Dat hoeft ons niet te verassen, want softwareontwikkelaars zijn voortdurend bezig met ons gedrag te manipuleren om ons zo lang mogelijk aan hun producten gekluisterd te houden, en in ruil daarvoor krijgen zij meer geld.

Verslaafde gebruikers kan je makkelijk herkennen, want ze lopen als zombies rond en kunnen hun ogen niet van hun telefoon afhouden. Sommigen van hen lopen zonder op te kijken de straat op zonder de auto of bus die op hen afgereden komt, te zien. Anderen vallen op omdat zij in hun auto achter het stuur zitten en niet optrekken wanneer het licht op groen springt, omdat de drang om op hun telefoon te blijven kijken gewoonweg te groot is. En er zijn ook hele families die in ‘tech-junkies’ veranderd zijn. Je kan ze makkelijk in bijna elk restaurant terugvinden, waar ze in volledige stilte samen aan tafel zitten ieder van hen teruggetrokken in zijn of haar eigen hoekje van cyberspace.

Het ‘drama’ wordt via Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, Reddit en nog vele andere sociale media uitgewisseld, en dat op een schaal die de wereld nooit eerder heeft gezien. Mensen raken volledig in ban van deze verleidelijke uitvindingen van de moderne technologie. Als gevolg daarvan neemt het van het delen van levenservaringen in rechtstreek persoonlijk contact met elkaar af, en dat zorgt erop zich dan weer voor dat de menselijke geest verslaafd raakt aan het gevoed worden door gestage informatiestromen. Dit berooft mensen van zinvolle verrijkende levenservaringen en ontneemt hun de kans op een betekenisvoller en vervullend sociaal leven.

Door ondervinding leren hoe je moet leven doordat je persoonlijk via direct contact je leven deelt met anderen, is niet hetzelfde als je leven delen door middel van technologie. Er is een groot verschil tussen deze twee. Mensen die verslaafd raken aan zulke (sociale) media zijn steeds meer ontevreden over hun leven. Hopelijk heeft de COVID-19 pandemie meer mensen geholpen om het verschil te leren waarderen.

Zo’n verslaafdheid kan er makkelijk toe leiden dat mensen minder gevoelig en zorgzaam ten opzichte van anderen worden. Het kan een houding van ongevoeligheid en onverschilligheid tegenover anderen veroorzaken. Dit terugtrekken in zichzelf leidt tot groter egoïsme en veroorzaakt meer ‘drama’ in het leven; rust en kalmte zijn dan ver te zoeken.

Deze verschillen ontsnappen duidelijk aan de aandacht van deze ‘tech-verslaafden’, en de meesten van hen zijn zich totaal niet bewust van de omvang van hun gebruik ervan. Dit resulteert in een wereld waarin niet slechts individuele mensen maar ook hele gemeenschappen, organisaties en zelfs landen in zichzelf gekeerd raken. En dat leidt alleen maar tot toenemende verdeeldheid, onenigheid, conflicten en sociale onrust onder mensen.

Het eindresultaat is ‘drama’ op een niveau dat we nog nooit hebben meegemaakt, en de wereld weet niet hoe zij hiermee moet omgaan. Het is volledig uit de hand gelopen, en inderdaad…de wereld is gek geworden!

Vandaag de dag lijken begrippen als wederzijdse compromissen vinden, toegevingen doen, het zoeken naar overeenkomsten, geven en nemen, of het vinden van een gulden middenweg, vergezocht. Het lijkt wel alsof deze begrippen een verloren kunst zijn geworden. Terwijl mensen juist dichter naar elkaar toe kunnen groeien door dit soort van gedrag in de praktijk aan te leren, zodat zij hun meningsverschillen bij kunnen leggen, wat op zich bevredigende resultaten voor de samenleving oplevert.


We oogsten wat we zaaien

Alsof het leven nog niet verwarrend genoeg is, moeten we onszelf nu ook nog vertrouwd maken met uitdrukkingen zoals ‘woke’ (‘wakker’), ‘cancel culture’ (‘uitstel cultuur’) en ‘cultural appropriation’ (‘culturele toe-eigening’) zodat we niet bang hoeven te zijn om anderen misschien te beledigen, om misschien afgewezen te worden of zelfs aangevallen te worden. We voelen ons steeds meer onder druk gezet om in een specifiek patroon te passen dat ons dicteert hoe we ons moeten gedragen en waar we wel en niet over horen te praten.

Een leefomgeving die zo’n grote druk uitoefent op mensen om het eens of oneens met hen te zijn, zal de kloof die maatschappelijke vervreemding en verdeeldheid in de hand werkt, alleen maar groter maken. Vreedzame kalme gesprekken met anderen die er andere ideeën of meningen op na houden, worden zeldzaam.

In plaats daarvan raken de samenleving en hele landen snel in zichzelf gekeerd tot een geest van groter egoïsme en zelfzuchtig gedrag. Te veel mensen willen hun eigen zin doordrijven en zijn bereid om kwaad te spreken over alles en iedereen die in de weg staat van wat zij willen, en zullen hen vernederen, bespotten, bevechten, fel tegen hen debatteren en hen aanvallen. Wat anderen willen wordt gewoonweg aan de kant geschoven en wordt niet eens overwogen.

Sinds de uitbraak van COVID-19 (Corona), is de wereld in een neerwaartse spiraal terecht gekomen die dit negatieve proces van verdeeldheid en ontevredenheid nog versneld heeft. Dit heeft ook geleid tot een nog grotere afhankelijkheid van sociale media. Maar het aller slechtste nieuws is dat dit nog maar het begin is en dat alles alleen maar erger zal worden – heel veel erger voordat dit gaat veranderen.

Alleen al in het afgelopen jaar is er een dramatische verschuiving geweest, weg van alles wat je waarlijk als vrede zou kunnen bestempelen. In plaats daarvan zien we een snelle toename van ontevredenheid, onenigheid, verdeeldheid, chaos, wetteloosheid, misdaad, zelfmoord, moord, drugsverslaving, machtsmisbruik, onderdrukking etc. Ja, de wereld is gek aan het worden!

Deze snelle beweging weg van de vrede in de wereld, getuigt van een duidelijke verandering in het denken en handelen van velen, dat naar extremisme neigt. Er is kalmte en redelijkheid nodig om tegenstrijdig partijen samen te kunnen brengen, teneinde hun meningsverschillen doeltreffend uit te kunnen praten. Echter, vandaag de dag wordt er in het nieuws enkel bericht gegeven over de excessen van beide partijen, omdat dit emotionele reacties bij mensen uitlokt. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat mensen zich door hun emoties laten regeren, waardoor zij eerder geneigd zijn om een extreemrechtse, extreemlinkse of gelijk welke extreme positie in te nemen.

De algoritmes die de sociale media gebruiken zijn erop gericht om die extremen nog uit te vergroten, doordat zij mensen met dezelfde meningen samenbrengen, en mensen met een tegengestelde mening uitsluiten. Wanneer mensen alleen maar blootgesteld worden aan eenzijdige gesprekken, dan wordt het potentiële voordeel van evenwichtigheid door het horen van andere standpunten en ideeën tenietgedaan. Dit leidt tot polarisatie in de maatschappij en leidt tot nog groter extremisme aan beide kanten.

Het gevolg is dat meer en meer mensen zich onbewust gedwongen voelen om een kant te kiezen. En wanneer dit eenmaal gebeurd is, is men van nature geneigd om voet bij stuk te houden. Dat is exact wat er ook internationaal tussen de landen van de wereld aan het gebeuren is, en dit resulteert in een klimaat van confrontatie tussen de verschillende landen, wat een nieuw tijdperk van wapengekletter inluidt.

Je kan hier niet zomaar je ogen voor sluiten, en hopen dat alles gauw zal veranderen of dat het allemaal vanzelf zal overwaaien. Wij moeten goed begrijpen dat er een reden is waarom dit alles aan het gebeuren is, en dat iedereen hierdoor geraakt wordt. Niemand kan hier de ogen voor sluiten, ook al zullen sommigen dit proberen. De wereld begint te oogsten wat zij in de afgelopen decennia gezaaid heeft.

Door het toenemende misbruik van steeds verder ontwikkelde technologieën, zijn wij getuige van een gevaarlijke verandering in onze maatschappij die de wereld doet afstevenen op een gruwelijke oorlog.


Al meer dan 70 jaar gewaarschuwd!

Datgene wat de wereld nu ondergaat en waar zij getuige van is, is een snelle beweging in de richting van een geprofeteerde derde wereldoorlog. Er zijn maar weinig mensen in de wereld van vandaag die echt op de hoogte zijn van wereldgebeurtenissen en het nieuws dat de trends, het denken, de wereldhandel, economieën, internationale relaties en de gestage beweging richting een wereldoorlog beïnvloedt.

Al meer dan 70 jaar lang is er gewaarschuwd dat er specifieke eindtijd gebeurtenissen zouden komen die aanleiding zouden geven tot een derde Wereldoorlog. Veel van deze uitspraken gingen over gebeurtenissen die in Europa zouden plaatsvinden, en zij hebben ook precies zo plaatsgevonden zoals dat door één man voorspeld werd.

Laten we eens gaan kijken wat er al lang geleden begin 1950 over deze komende oorlog gezegd werd. Meteen na Wereldoorlog II werd voorspeld dat er vier grote gebeurtenissen zouden plaatsvinden in West-Europa die zouden leiden tot het begin van Wereldoorlog III. Drie daarvan hebben ondertussen plaatsgevonden en de laatste gebeurtenis is onlangs in het Europese nieuws verschenen.

Er werd verklaard dat Duitsland zou herrijzen en aan het hoofd van het Verenigde Europa tot een wereldmacht zou uitgroeien. Dit leek volstrekt absurd - totale nonsens - voor degenen dit destijds hoorden, vooral in het licht van de enorme verwoestingen die de geallieerden zojuist in Duitsland hadden aangericht.

Maar deze man verkondigde dat (1) Europa, met Duitsland aan het hoofd, terug zou herrijzen als een unie van landen met (2) een gemeenschappelijke regering, (3) een eenheidsmunt en (4) uiteindelijk ook een militaire unie van exact 10 Europese landen.

Beeld je eens in hoe absurd dit moet geklonken hebben in de oren van zovelen in die tijd, toen een man vlak na het einde van Wereldoorlog II zei dat Duitsland – een land dat volledig in puin lag - zou herrijzen aan het hoofd van een Verenigd Europa. Dat leek zo ongeloofwaardig dat deze man inderdaad heel erg bespot en beschimpt werd, en door de meeste mensen die dit hoorden, afgewezen werd.

Hoe kon je ook iemand serieus nemen die dit soort van zaken verkondigde, vlak nadat er zo’n gruwelijke oorlog uitgevochten was tussen de Geallieerden en de As-mogendheden Duitsland, Italië en Japan? Miljoenen mensen hadden het leven verloren.

Maar slechts zeven jaar nadat deze zaken voorspeld werden, in Maart van 1957, ondertekenden Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg het ‘Verdrag van Rome’ ter oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) – ook wel de ‘Gemeenschappelijke Markt’ genoemd. En dit groeide op zijn beurt mettertijd uit tot de huidige Europese Unie.

Diezelfde man verklaarde dat deze waarschuwingen eindtijdprofetieën waren die door God aan hem geopenbaard waren. En dus moeten we onszelf nogmaals de vraag stellen ‘Hoe kon het dat hij zoiets schijnbaar ongeloofwaardig kon voorspellen, dat nu onomstotelijk waar is gebleken?’

Hoewel veel mensen de spot dreven met datgene waarvan hij beweerde dat het de eindtijdgebeurtenissen waren, die tot Wereldoorlog III zouden leiden, toch bleven deze gebeurtenissen die hij voorspeld had uitkomen. Precies zoals hij gezegd had. En hoewel hij er in 1975 getuige van was dat Europa samenkwam in een coöperatieve regeringsstructuur, toch duurde het tot 13 jaar na zijn dood voordat Europa in 1999 de Euro als munteenheid introduceerde. Die Europese Unie groeide uit tot 28 landen, en pas onlangs heeft Groot-Brittannië ervoor gekozen om uit de Unie te stappen. Tot nu toe hebben 19 van de 27 lidstaten van de Europese Unie de Euro als hun officiële munteenheid ingevoerd.

Vervolgens sloten in 2018 (32 jaar na zijn dood) 10 lidstaten van Europa - precies het aantal wat door hem voorspeld was - een gemeenschappelijk militair akkoord.

Wat nu volgt zijn uittreksels uit een artikel onder de titel ‘Emmanuel Macron onthult Europese defensie coalitie’ uit het tijdschrift ‘THE WEEK’ van 8 November 2018:


‘Een coalitie van tien Europese strijdkrachten, klaar om de grenzen van het Europese continent te verdedigen, werd vandaag in Parijs voorgesteld, luttele dagen na Emmanuel Macrons pleidooi voor een ‘écht Europees leger’.’

……………………………………………………………………………………

Reuters rapporteert dat het Europese Interventie Initiatief officieel is voorgesteld in Parijs na maanden van onderhandelen met Duitsland, waarvan Frankrijk wil dat het centraal zal staan in die strijdmacht.

Het nakende vertrek van Groot-Brittannië uit de EU (Groot-Brittannië dat lange tijd gekant was tegen een Europese militaire samenwerking buiten NAVO-verband) heeft de gesprekken over de defensiesamenwerking terug op gang gebracht, dit in combinatie met de bezorgdheid dat president Trump minder dan zijn voorgangers bereid zou zijn om Europa te verdedigen met het oog op de nieuwe assertieve houding van Rusland.’

‘Macrons aandringen op de vorming van een coalitie van 10 ‘gewillige’ lidstaten komt voort uit het ongeduld van Frankrijk over Europa’s pogingen tot een defensiesamenwerking, gekend onder de naam Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO), aldus The Economist.

……………………………………………………………………………………

Slechts dagen na Macron’s oproep met de steun van hooggeplaatste figuren in Brussel tot het vormen van een ‘echt Europees Leger’, om zo minder afhankelijk van de Verenigde Staten te zijn, zal de coalitie opnieuw het spookbeeld van een Europees Leger te berde brengen.’


Deze laatste belangrijke voorspelling over de verenigde militaire macht binnen Europa, heeft alles te maken met nog andere toekomstige gebeurtenissen, omdat veel van wat nog te gebeuren staat zich zal concentreren rond Europa’s betrokkenheid bij die laatste grote oorlog.

Voordat we verder gaan moeten we de vraag stellen: ‘Hoe kan het dat iemand zulke voorspellingen kon doen, die voor de meeste mensen totaal ongeloofwaardig leken, en dat al zo lang geleden? Hoe kan het dat iemand dusdanig precieze voorspellingen kon doen over wat er in Europa zou komen te gebeuren?’ Dit op zich zou ervoor moeten zorgen dat mensen de oren spitsen om goed te kunnen luisteren, omdat eerder uitgelegd werd dat wanneer deze gebeurtenissen eenmaal komen te gebeuren een kernoorlog volgt. Nu dan, hoe dichtbij is die oorlog?

Deze vier belangrijke gebeurtenissen in Europa die voorspeld werden, zijn waar gebleken, en zijn allemaal komen te gebeuren gedurende een periode van bijna 70 jaar. Maar nog belangrijker is hoe mensen hierop gereageerd hebben.

Die reactie heeft alles te maken met de reden en het doel waarvoor dit boek wordt geschreven. En hoewel die voorspellingen precies zo uitgekomen zijn als ze gegeven werden, toch zijn er nog veel meer waarschuwingen betreffende voorspellingen die nu aan het gebeuren zijn en zelfs escaleren.


Profetieën over Europa die 2.500 jaar geleden gegeven werden

In de Bijbel werden aan de profeet Daniël profetische openbaringen gegeven die rechtstreeks verband houden met datgene wat nu zo’n 70 jaar geleden aan deze man over Europa geopenbaard werd.

Bijna 2.500 jaar geleden, nadat de stam Juda veroverd werd en het volk in gevangenschap naar Babylon afgevoerd werd, werden aan Daniël vele profetische zaken geopenbaard, die sindsdien zijn uitgekomen in de opkomst en ondergang van vele koninkrijken en naties. De vorming van die uiteindelijke coalitie van tien Europese lidstaten, begon al geopenbaard te worden toen Daniël een onrustwekkende droom van Nebukadnézar (de koning van Babylon) moest interpreteren.

De droom ging over een groot standbeeld dat uit verschillende metalen was opgebouwd. De enige die hem kon hem vertellen wat de droom was en wat zij betekende, was Daniël.

Toen Nebukadnézar Daniël ontboden had om de droom voor hem te interpreteren, waren Daniëls eerste woorden dat niemand de gave bezat om te openbaren wat de droom was noch wat zij betekende, ook hijzelf niet.

‘Daniël antwoordde de koning en zei: De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnézar bekendgemaakt wat in het laatste der dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze…’ (Daniël 2: 27 – 28)

God gebruikte deze droom om op die manier door Daniël alle grote Koninkrijken van de wereld te openbaren die zouden opkomen en ten onder gaan tot in ‘het laatste der dagen’ – tot aan de eindtijd. De volgende verzen geven een overzicht van dat tijdsverloop door datgene wat Daniël aan de koning vertelde over diens droom.

‘Gij, o koning, hadt een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond vóór u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.’ (Daniël 2: 31 – 35)

Dit is een samenvatting van het verloop van tijd, terwijl je van de bovenkant van het standbeeld naar de onderkant beweegt; je reist als het ware door de tijd heen tot aan de eindtijd, wanneer je bij de tenen aangekomen bent. Het eerste gouden deel van het standbeeld (het hoofd) vertegenwoordigde het Chaldeeuws-Babylonische Rijk waarvan Nebukadnézar destijds koning was over het Babylonische Rijk. Dit werd gevolgd door het deel dat uit zilver gemaakt was en het Medo-Perzische Rijk voorstelde, en daarna volgde het bronzen gedeelte wat het Grieks-Macedonische Rijk voorstelde.

De uitleg van de droom begon met de beschrijving van het hoofd van goud dat het toenmalige koninkrijk Babylon onder Nebukadnezar vertegenwoordigde, en vervolgde met de beschrijving van de opkomst en ondergang van verschillende grote koninkrijken (keizerrijken) doorheen de tijd. En het eindigde bij het vierde deel van het standbeeld dat op unieke wijze beschreven werd als zijnde benen van ijzer met voeten van ijzer en leem. Deze vertegenwoordigden het laatste grote koninkrijk op aarde dat verschillende heroplevingen zou kennen in Europa.

Voeten van ijzer en leem vormen geen goede samenstelling voor het ondersteunen van zo’n groots standbeeld. Maar de benen van ijzer met voeten van ijzer en leem beschrijven zo goed de worsteling die vele honderden jaren lang in Europa heeft plaatsgevonden. Een groot deel van de geschiedenis droeg Europa het stempel van het Romeinse Rijk, en later van het Heilige Roomse Rijk. Zijn geschiedenis past precies in de profetieën die op verschillende plaatsen in de Bijbel beschreven staan.

Daniël werd te kennen gegeven dat de onderkant van het standbeeld over een toekomstig koninkrijk ging, dat zou leiden tot aan de gebeurtenissen in ‘het laatste der dagen’ die deze wereld zouden veranderen. Hoewel aan Daniël geopenbaard werd dat dit standbeeld toekomstige koninkrijken uitbeeldde, toch was de identiteit van die koninkrijken nog niet bekend.

De kennis over de identiteit van die koninkrijken door de geschiedenis heen en de kennis van hoe het hedendaagse Europa in dit standbeeld geïdentificeerd wordt, werd op zijn beurt geopenbaard aan deze man die de gebeurtenissen voorspelde die nu allemaal uitgekomen zijn. Deze man wist deze zaken vanwege deze en andere profetische waarschuwingen betreffende de eindtijd die hij te zien kreeg en geloofde. Gebeurtenissen die door God aan hem geopenbaard werden. De zaken die hij voorspelde kan je op geen enkele andere manier weten EN voorspellen – zo nauwkeurig – zo perfect – tenzij dit door God gegeven is. Precies zoals Daniël tegen Nebukadnézar zei: ‘GEEN mens bezit die gave.’


Wie was dus die man?

De man die voor een derde Wereldoorlog begon te waarschuwen en die specifieke gebeurtenissen voorspelde die in Europa zouden plaatsvinden, was Herbert W. Armstrong. Voor zijn dood in 1986 was hij verantwoordelijk voor de publicatie van tientallen miljoenen boeken, brochures en tijdschriften die veel informatie over de eindtijd bevatten. Alleen al het tijdschrift The Plain Truth (De Echte Waarheid) werd in zeven talen uitgegeven, met een maandelijkse oplage van meer dan 8,2 miljoen exemplaren. Ter vergelijking, het bekende en veel gelezen tijdschrift Time had in die tijd slechts een oplage van zo’n 5,9 miljoen exemplaren.

Zijn wekelijkse televisieprogramma The World Tomorrow (De Wereld van Morgen) en zijn radio-uitzendingen bestreken de hele Verenigde Staten en grote delen van de rest van de wereld. De reikwijdte en de omvang hiervan was veel groter dan die van gelijk welke andere religieuze organisatie toen en sinds die tijd.

Het is interessant om te zien dat anderen in de wereld erkenden dat er iets unieks en zinvols was aan datgene wat hij te zeggen had. Maar in de Verenigde Staten waar hij woonde en werkte, werd hij heel anders behandeld dan door vele andere landen.

Hij begon pas echt erkenning van mensen in andere gebieden van de wereld te ontvangen, nadat hij een heel unieke onderscheiding mocht ontvangen van Koning Leopold III van België. Het was een horloge dat gemaakt was van een kanonskogel die Leopolds vader, Koning Albert I, van een slagveld in de Eerste Wereldoorlog had meegenomen. Koning Albert liet uit deze kanonskogel vier horlogekasten gieten, met de wens dat zij geschonken zouden worden aan de vier personen waarvan hij vond dat zij de grootste bijdrage aan de wereldvrede hadden geleverd. Koning Albert vond nooit de persoon die volgens hem waardig was om het vierde en laatste horloge te mogen ontvangen, en dus gaf hij het door aan zijn zoon die zich in 1970 bewogen voelde om het aan Herbert Armstong te schenken.

Vanaf die tijd genoot Herbert Armstrong meer en meer erkenning van andere wereldleiders en kwam hij bekend te staan als ‘ambassadeur voor de wereldvrede zonder portefeuille.’ Hij droeg zijn boodschap uit aan Prins Mikasa en een aantal van de leden van het Japanse Parlement (Diet). Keizer Hirohito verleende Herbert Armstrong de Orde van de Heilige Schat, Tweede Klasse – een van de hoogste onderscheidingen die aan een niet-Japans staatsburger verleend kan worden. Gedurende een periode van twee decennia beschouwden zeven opeenvolgende Japanse Premiers Herbert Armstrong als een persoonlijke vriend en vertrouwenspersoon. Sommige leden van het Japanse Parlement (Diet) noemden zichzelf zelfs zijn ‘Japanse zonen’. Maar hoewel al deze leiders grote bewondering voor Herbert Armstrong hadden, toch ging niet één van hen op de eindtijdwaarschuwingen die hij verkondigde in.

Herbert Armstrong was goed bevriend met Koning Hoessein van Jordanië, Koning Bhumibol Adulyadej en Koningin Sirikit van Thailand, en een aantal premiers van Israël waaronde Golda Meir en Menachem Begin. Anderen die hem als een persoonlijke vriend beschouwden waren de Egyptische president Anwar Sadat, Jomo Kenyatta de stichter en eerste president van Kenia, keizer Haile Selassie van Ethiopië, de burgemeester van Jeruzalem Teddy Kollek en zijn oude vriend Nagendra Singh die rechter was aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, Nederland.

Herbert Amrstrong had ook persoonlijke ontmoetingen met wereldleiders zoals premier Margaret Thatcher van het Verenigd Koninkrijk, Juan Carlos de koning van Spanje, Egyptische president Hosni Mubarak en de Indische premier Indira Gandhi. Maar ook deze wereldleiders gingen niet in op de boodschap die hij uitdroeg.

President Ferdinand Marcos van de Fillipijnen decoreerde Mr. Armstrong met de Presidentiële Medaille voor Verdienste, ‘voor zijn morele optreden en buitengewone bijdrage om mensen ertoe te bewegen een rechtvaardige en vreedzame wereldorde te scheppen.’ Hij ontving ook de onderscheiding van ‘Commandeur in onze meest Nobele Orde van de kroon van Thailand.’ Nogmaals, geen van deze leiders, noch hun volk gingen in op zijn waarschuwingen.

Er waren nog andere leiders die Herbert Armstrong ontmoette, zoals president Allende van Chili, president Suharto van Indonesië, de president van Zuid-Vietnam Nguyen Van Thieu, en hij werd persoonlijk uitgenodigd door president Nicolae Ceausescu in Roemenië.

Herbert Armstrong had ook een ontmoeting met Deng Xiaoping van de Volksrepubliek China en was de eerste erkende Christelijke leider die officieel leiders in China bezocht, maar dit bleef in de wereld onvermeld. Tijdens dit bezoek richtte hij zich tot functionarissen van 76 landen in de ‘Grote Hal van het Volk’ in Beijing. Hij sprak over de weg naar ware vrede en waarom de mensheid er niet in slaagt vrede te bereiken. Geen enkele andere religieuze leider is ooit voor een dergelijke gelegenheid in China uitgenodigd, maar de wereld heef hier nooit iets van vernomen.

Herbert Armstrong ontving talrijke onderscheidingen en eretekens en bezocht nog vele andere wereldleiders, maar dat ging allemaal voorbij aan de westerse wereld aan wie Herbert Armstrong verkondigde dat God hem gezonden had om Zijn boodschap aan hen te verkondigen.


Eindtijdprofetieën over de Verenigde Staten

Herbert Armstrong voorspelde niet alleen specifieke gebeurtenissen die nu door de Europese Unie vervuld zijn, maar hij gaf ook heel specifieke voorspellingen betreffende sommige van de belangrijkere hedendaags naties.

Het land dat gedurende de langste periode de grootste waarschuwingen ontvangen heeft, is tegelijk ook het land waarvan geprofeteerd is dat het als eerste zal vallen. In zijn meest gepubliceerde boek ‘De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën’ kwamen de belangrijkste voorspellingen aan bod. Maar juist in de Verenigde Staten werd het meest op Herbert Armstrong neergekeken. Hij werd er belasterd, gehaat, er werd vals en kwaadwillig over hem gelogen en uitgerekend daar werd hij vervolgd door zijn eigen regering.

Zelfs nú, meer dan drie en een half decennia na zijn dood, kan je nog steeds veel haat en leugens over hem terugvinden in alles wat er over hem geschreven worden. Je kan dit vergelijken met wat Christus aangedaan werd, want ook hij werd hartgrondig gehaat vanwege de boodschap waarmee hij tot de mensheid gezonden was. Het had echter veel meer met de ‘boodschap’ te maken dan met de persoon die deze boodschap brengt.

De mensheid is doorheen de geschiedenis in één ding heel consistent geweest: zij wil geen inmenging van God in haar zaken. En hoe gaat ons dat af? God heeft alles geschapen en Hij heeft ons deze ongelooflijk mooie planeet gegeven om op te wonen. Maar kijk wat wij ermee doen, en vooral nu met alle technologische ontwikkelingen. De aarde is in de laatste paar decennia veel meer vervuild geraakt, dan in alle duizenden jaren daarvoor.

Door de steeds sneller uitdijende wereldbevolkingen in combinatie met het toenemende misbruik (verkeerde gebruik) van technologie, bewijst de mensheid alleen maar wat God gezegd heeft over wat er zou gebeuren als wij Hem blijven negeren. Wij zullen gewoonweg doorgaan met het vernietigen van deze schepping. God heeft geopenbaard dat indien Hij niet zou ingrijpen om ons een halt toe te roepen, wij onszelf uiteindelijk onherroepelijk zouden vernietigen.

Voordat dit huidige tijdperk met zijn explosieve technologische groei aanbrak, bestond de mogelijkheid om de planeet te vernietigen niet. Maar door het misbruik van die technologie en wat deze technologie kan teweegbrengen is de mensheid nu in staat om zichzelf en de aarde te vernietigen.

De waarheid over de eindtijdgebeurtenissen wordt al decennialang in de hele Verenigde Staten verkondigd, maar mensen schijnen er zich niets van aan te trekken. Het moet nogmaals gezegd dat Herbert Armstrong meteen na de afloop van Wereldoorlog II begon met te waarschuwen voor de eindtijdgebeurtenissen. Die waarschuwing werd krachtig verkondigd aan de Verenigde Staten, maar de bevolking, noch haar leiders toonden weinig bezorgdheid. Zij luisterden niet!

Deze tendens van onverschilligheid en het niet luisteren naar deze waarschuwingen is door de jaren heen, sinds de dood van Herbert Armstrong in 1986, alleen maar erger geworden. Dit soort van apathie is nog verergerd en versneld door de snelle ontwikkeling van moderne technologie, en dat heeft er nu toe geleid dat alle landen ter wereld meegesleept worden in diezelfde geest waar de Verenigde Staten nu al enige tijd van doordrenkt zijn.

En precies die geest die een gewillige doofheid voortbrengt voor waarschuwingen over een kernoorlog in deze eindtijd, is de reden voor het schrijven van dit vijfde boek. Aan dit boek gingen nog vier andere boeken vooraf, die volledig gericht zijn op de rampzalige waarschuwingen voor Wereldoorlog III, die op het punt staat de wereld te overspoelen.

Het eerste boek ‘De Geprofeteerde Eindtijd’ werd in Juni van 2004 uitgegeven. Daarin staan nog meer profetieën die verder gaan dan wat Herbert Armstrong reeds over de Europese Unie voorspelde. Hierin wordt de waarheid uitgelegd over de eindtijdgebeurtenissen betreffende de ‘Vier Ruiters van de Apocalyps’ in Openbaring. Elk van deze eindtijdgebeurtenissen die door het christendom verkeerd begrepen worden, en waarvan zij denken dat zij nog steeds vervuld moeten worden, hebben reeds plaatsgevonden. Deze vervulling begon in 1994 op het wereldtoneel te verschijnen.

Het tweede boek dat volgde met als titel ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ werd in 2006 gepubliceerd. Hierin kwamen bijkomende prognoses aan bod over twee getuigen, die in Openbaring omschreven worden. Deze twee zullen actief op het wereldtoneel verschijnen wanneer de catastrofale eindtijdgebeurtenissen eenmaal begonnen zullen zijn. In dit boek wordt ook beschreven waar de Zeven Donders van Openbaring over gaan. De eerste grote gebeurtenis van die Donders begon met de aanslagen op 9/11 (11 September 2001)

In dat boek stond ook een krachtige waarschuwing voor een komende economische ineenstorting, die de wereld in 2008 ook effectief trof. Zelfs nu nog blijven economisten wat er vandaag allemaal gebeurt vergelijken met de gebeurtenissen die in 2008 plaatsvonden.

Het derde boek werd tien jaar later gepubliceerd en droeg de titel ‘Profeteer tegen de Naties.’ Hierin ging de aandacht uit naar een boodschap van God voor de eindtijd van zodra de catastrofale gebeurtenissen zouden beginnen: ‘Als er een land zou zijn dat naar Hem wil luisteren…dan zou Hij op Zijn beurt naar hen luisteren.’

Het vierde boek met als titel ‘Wanneer de aftelling eindigt’ werd in Mei van 2020 gepubliceerd. In dat boek werd een heel specifieke chronologie geschetst van gebeurtenissen die zich sinds 1994 hebben voorgedaan, die een geprofeteerde aftelling naar Wereldoorlog III weergeven. Toen dit boek eenmaal geschreven was, werd het ineens overduidelijk hoe snel de wereld zoveel slechter was geworden sinds de publicatie van het tweede boek in 2006. Dat op zich is ook een groot voorteken dat die laatste oorlog nu dichtbij is.

Toen dat vierde boek, over een specifieke aftelling naar einde van dit tijdperk, eenmaal gepubliceerd werd, kon je nauwelijks nieuwsartikels vinden waarin sprake was van enige bezorgdheid over een nakende wereldoorlog. Maar voor zij die zich de moeite getroosten om wat zoekwerk te verrichten naar dat soort nieuwsberichten over de hele wereld, zijn er wel degelijk op regelmatige basis zulke nieuwsartikelen te vinden. Maar de meeste mensen lijken hier geen aandacht aan te schenken, en zij zijn hier helemaal niet bezorgd of verontrust over, wat zij wel zouden moeten zijn.

Precies zoals voor Wereldoorlog II, zijn de meeste mensen diep in slaap gesust betreffende de dreiging van een nieuwe wereldoorlog. Pas het afgelopen jaar zijn er mensen die zaken zien plaatsvinden die in de richting van zo’n oorlog wijzen. Het is als wakker worden uit diepe slaap en nog erg slaapdronken zijn. Maar men zal er gauw achter komen dat het te laat is om in dit stadium deze zaken nog op enig nationaal niveau aan te kunnen pakken, omdat de meerderheid nog steeds diep in slaap is. Het enige wat mensen dan nog kan wakker maken is de oorlog zelf, en in het geval van een kernoorlog is het dan gewoonweg te laat!


Een kernoorlog is de ultieme waanzin

Door de eeuwen heen zijn er oorlogen uitgebroken en weer voorbijgegaan. Maar in de voorbije eeuw zijn de gevolgen van oorlog vele malen destructiever geworden door de snelle technologische ontwikkelingen. Aan het einde van Wereldoorlog II werd de wereld ontnuchterd door de gevolgen van de twee eerste atoombommen die op Japan gegooid werden. Er waren slechts twee van deze nieuwe bommen nodig om bijna 200.000 mensen te doden.

Die twee bommen waren eigenlijk erg klein in vergelijking met datgene wat de mensheid in tussentijd ontwikkeld heeft. Er zijn ondertussen atoomwapens ontwikkeld die tot 4.000 keer krachtiger zijn. Dat is moeilijk voor te stellen, laat staan dat je je zou kunnen voorstellen wat de vernietigingskracht van zo’n atoombom kan zijn.

De eerste twee atoombommen veroorzaakten elk een paddenstoelwolk van meer dan 7 km hoog (7.600 meter). In 1961 brachten de Russen de ‘Tsar Bomba’ (de ‘Tsarenbom type: RDS-220) tot ontploffing en die wierp een paddenstoelwolk van meer dan 60 km hoog op, en veroorzaakte seismische schokgolven die bijna driemaal de wereld rondgingen. Zoveel kracht is moeilijk te bevatten. De flits van de ontploffing kon tot op bijna 1.000 km afstand waargenomen worden. Een verlaten dorp op 55 km afstand van ‘ground zero’ (het epicentrum van de explosie) werd met de grond gelijk gemaakt, en tot op wel 160 km afstand werden gebouwen ernstig beschadigd. Zo’n bom zou steden als New York City of Los Angeles praktisch met de grond gelijk kunnen maken.

Totdat er kernwapens ontwikkeld werden, bestond het vermogen om alle leven op aarde te vernietigen niet. En de wereld komt nu stapje voor stapje dichter bij het gebruik ervan, en de mensheid heeft altijd al gebruik gemaakt van alle oorlogswapens die uitgevonden zijn.

Hoewel het ondenkbaar lijkt, toch zullen andere landen ook kernwapens inzetten nadat de eerste atoombommen op de Verenigde Staten afgevuurd zijn.

De ultieme waanzin van dit huidige tijdperk staat op het punt zich te manifesteren in de ultieme krankzinnigheid van het menselijke denken, wat deze wereld in een nucleaire nachtmerrie zal storten.

Toen die twee bommen in Augustus 1945 in Japan ontploften, trad de wereld een nieuw tijdperk binnen. Het was het begin van een tijdperk dat openbaarde wat God al lang geleden voorzegd had over wat er uiteindelijk zou komen te gebeuren. Op dit tijdperk zijn veel profetieën van toepassing die openbaren wat God voorzegd had dat er aan het einde van het eerste tijdperk van de mensheid zou gebeuren – niet het einde van de mensheid, maar het einde van het ene tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk.


Meer voorspellingen voor onze tijd NÚ

God gaf bewijzen om Zijn waarschuwing te ondersteunen dat wanneer er specifieke gebeurtenissen in Europa zouden plaatsvinden, er kort daarop een laatste wereldoorlog zou volgen. Herbert Armstrong gaf die waarschuwingen over wat er in Europa zou komen te gebeuren, voordat die oorlog zou beginnen.

Bovenop deze eerste eindtijdprofetieën die nu vervuld zijn, zal nu ook snel de vervulling van nog verscheidene andere profetieën volgen, en sommigen daarvan zijn al begonnen. Tot die profetische gebeurtenissen die door de wereld niet erkend zijn, behoren zaken zoals 9/11, de economische crisis van 2008 en zelfs de COVID-19 (Corona) pandemie.

De impact van dit soort gebeurtenissen op alle landen ter wereld, zal in frequentie en omvang blijven toenemen. Voorkennis van zulke toekomstige gebeurtenissen waarvan geprofeteerd is dat zij nog zullen plaatsvinden, kan ertoe bijdragen dat je de broodnodige kracht kan vinden om datgene wat nu voor ons ligt te doorstaan.

We moeten nu eerst en vooral onze aandacht richten op een aantal van de gruwelijke gebeurtenissen die gaan gebeuren, om meer te leren over hoe God deze op dit moment openbaart. Deze gebeurtenissen worden nog gedetailleerder beschreven dan datgene wat Herbert Armstrong gaf betreffende de opkomst van de Europese Unie.

De realiteit is dat wij in uiterst onstabiele tijden leven. Binnen afzienbare tijd zullen er catastrofale gebeurtenissen over deze wereld losbarsten, ongeacht wat men ook denkt, gelooft of doet. Zij zullen evenzeer komen te gebeuren als de gebeurtenissen betreffende Europa die nu vervuld zijn.

Hoewel het uiterst onaangenaam is om deze profetische gebeurtenissen onder ogen te zien, toch is het belangrijk om goed te begrijpen waarom deze dingen zullen gebeuren, voordat er uiteindelijke een veel betere wereld kan aanbreken.

Inderdaad, de wereld is in verval en wordt alleen maar slechter. Revoluties en oorlogen komen en gaan, maar er verandert niets. Leiders komen en gaan, maar er vinden geen grote veranderingen plaats die het leven drastisch verbeteren. Mensen willen zinvolle verandering, maar blijken dit niet te kunnen verwezenlijken.

Waarom heeft God dan toegestaan dat de wereld generatie na generatie op deze manier is doorgegaan? En waarom zou Hij nu toestaan dat meer dan 1/3de van alle leven op aarde uitgeroeid wordt? Waarom zou God zo’n verwoesting toestaan, waarvan geprofeteerd is dat zij in onze tijd zal plaatsvinden? Wat is het doel hiervan?

Als deze laatste oorlog niet het einde van de mensheid betekent, wat zal er dan volgen? Dit zijn belangrijke vragen met verbluffende antwoorden. En er is goed nieuws over datgene dat zal volgen!